Úvodní stránka

Na úvodní stranu Tisk článku
Prohlášení o dodržování pravidel ochrany osobních údajů 

 

 

 

 

1.7.2022 proběhla fůze naší společnosti s laboratoří Ben Labor Ostrava. Od tohoto data naše laboratoř vystupuje jako Ben Labor s.r.o. - laboratoř 2, Brno. Naše služby se nemění, jen postupně dochází ke kompletnímu sjednocování všech postupů.

Stránky jsou v úpravě, proto pro detailní informace kontaktujte laboratoř. Děkujeme za pochopení.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naše laboratoř je akreditována Ministerstvem zdravotnictví ČR k provádění screeningového vyšetření děložního hrdla v rámci národního preventivního programu screeningu karcinomu děložního hrdla.

Provádíme HPV test Cobas firmy Roche - detekce vysoce rizikových typů lidského papilomaviru z děložního hrdla s oddělenou detekcí typů 16 a 18.

 

Zadavatelům cytologických vyšetření poskytujeme veškerý možný servis, tzn. možnost elektronického přenosu výsledků zabezpečenou cestou prostřednictvím internetu až do jejich ambulantního informačního systému, poskytujeme spotřební materiál související s odběrem na vyšetření (žádanky, podložní skla, kartáčky, špachtle) a nabízíme vlastní svoz materiálu a rozvoz výsledků dle individuální domluvy s jednotlivými gynekologickými ambulancemi. Praktického průvodce našimi službami poskytuje tzv. laboratorní příručka (viz „Pro zadavatele vyšetření“).

buňka

Sledování kvality naší práce je pro nás prioritou. Proto uplatňujeme několikastupňový systém kontroly správnosti všech výsledků u nás provedených vyšetření v rámci tzv. interní a externí kontroly kvality. Vedeme si evidenci našich výsledků v korelaci s výsledky histologickými a kolposkopickými.


Laboratoř dne 29. ledna 2018 prokázala opakované splnění požadavků Auditu II NASKL a získala osvědčení s platností na další dva roky. Požadavky tohoto auditu se netýkají pouze oblasti managementu laboratoře, ale především průkazu naplnění odborných kritérií kvalitní laboratorní práce. Další Dozorový audit A proběhne na přelomu ledna a února 2020.