Pro zadavatele vyšetření

Na úvodní stranu Tisk článku

Stěžejním dokumentem laboratoře směrem k zadavatelům vyšetření je tzv. LABORATORNÍ PŔÍRUČKA, která popisuje všechny procesy v laboratoři týkající se prováděných vyšetření. Prosíme všechny spolupracující gynekology o seznámení s jejím obsahem.

Aktualizace Laboratorní příručky!!! Aktuální platná verze: 9, platná od 26.1.2017. ZDE  si ji můžete zobrazit nebo stáhnout.

Upozorňujeme spolupracující klinická pracoviště, že již od roku 2016 neprovádíme cytologická vyšetření jiných oblastí než je děložní hrdlo a pochva po hysterectomii, tedy již nenabízíme vyšetření endometria, vulvy, ovariálních cyst, břišních laváží a sekretů z prsu.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální informace o úhradě Cobas HPV testu z veřejného zdravotního pojištění poskytne laboratoř (595 539 271).

 

 

 

Cena vyšetření snížena na 890 Kč!!!

Kterým pacientkám toto vyšetření doporučovat?

cobas® 4800 HPV test je vyšetření přítomnosti DNA vysoce rizikových typů HPV metodou PCR. Jeho unikátnost spočívá v tom, že podává informaci o přítomnosti konkrétních nejvíce rizikových typů HPV (testuje odděleně HPV 16 a HPV 18) a zvlášť 12 ostatních vysoce rizikových typů HPV (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 a 68). Jde o plně automatizovaný systém, který testuje se specifitou i senzitivitou srovnatelnou s metodou Hybrid Capture II. Vývoj tohoto testu je spojen s dosud nejrozsáhlejší klinickou studií Athena firmy Roche (název odvozen od Addressing the Need for Advanced HPV Diagnostics).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro koho je tento test vhodný:

1. pro pacientky s opakovanými nálezy ASC-US, ASC-H, AGC-NOS a LSIL HPV ve věkové skupině nad 21 let

2. jako primární screeningový test s nebo bez cervikální cytologie pro vyhodnocení přítomnosti nebo absence rizikových genotypů HPV 16 a 18 a ostatních rizikových typů HPV ve věkové skupině 30-65 let

3. pro pacientky za 6 a více měsíců po konizaci ke zhodnocení léčebného efektu

4. pro pacientky ve věku 35 a 45 let jako součást screeningu karcinomu děložního hrdla (věk 35 let + 364 dní a 45 let a 364 dní)


Proč pacientkám doporučovat právě tento test:

- informace o přítomnosti DNA HPV 16 a 18 znamená zvýšené riziko rozvoje karcinomu děložního hrdla, protože HPV 16 a 18 se společně podílí na zhruba 70 % případů diagnostikované rakoviny cervixu


- ženy s negativním PAP testem, které mají pozitivní cobas® 4800 HPV test na genotypy 16 a 18, mají 35krát vyšší riziko prekancerózy než ženy HR HPV negativní


- jde o jediný test s certifikací pro primární screening


Pozitivní výsledek testu na HPV 16 a 18 (při současném negativním PAP stěru) by měl vést ke kolposkopii a návrhu individuálního plánu sledování konkrétní pacientky – lze referovat do COP Sanatoria Helios. Pozitivní výsledek pro 12 HR HPV typů by měl vést k důsledné dispenzarizaci a opakování PAP stěru v intervalu 6-12 měsíců, ideálně s opakováním cobas® 4800 HPV testu (ne však dříve než za 12 měsíců od jeho prvního provedení).
Negativní výsledek všech tří položek testu: pacientka nadále absolvuje pravidelné roční gynekologické prohlídky (součástí je PAP test), při negativních nálezech je cobas® 4800 HPV test vhodné opakovat po 5 letech.


Test není vhodný pouze pro pacientky bez děložního čípku, testovat lze i pacientky těhotné a očkované proti HPV. Pacientky je třeba informovat o možném ovlivnění výsledku testu v případě použití vaginálních lubrikantů. Vzorek také nesmí obsahovat více než 2 % plné krve (sytě červené až hnědé zabarvení), přípustná je růžová vzorku. Infekce ani vaginální výtok nesnižuje senzitivitu ani specificitu testu.

Laboratoř na vyžádání bezplatně dodá odběrové pomůcky i informační materiály pro pacientky a odveze vzorky. Informace pro pacientky jsou zveřejněny i v sekci pro pacientky. Informovat se lze i telefonicky na čísle 595 539 270-1 nebo emailem na adrese info@damier.cz.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadavatelům cytologických vyšetření nabízíme veškerý servis:

• dodávky materiálu souvisejícího s odběrem vzorku na vyšetření (žádanky, kartáčky, špachtle, podložní sklíčka, krabice na vzorky)


• vlastní svoz materiálu a rozvoz výsledků dle individuální domluvy


• elektronický přenos dat z našeho laboratorního informačního systému zabezpečenou cestou až do vašeho počítače v ambulanci

• v pravidelných intervalech dodáváme seznamy pacientek, u kterých nebylo provedeno požadované kontrolní vyšetření

• možnost vyšetření STATIM do následujícího pracovního dne od příjmu vzorku v laboratoři (cytologické vyšetření); HPV testy dle individuální domluvy


• konzultace cytologického nálezu

 

buňka

 

Cytologické vyšetření pro samoplátce provádíme za smluvní cenu 250,- Kč za jedno vyšetření bez ohledu na závažnost nálezu.